Dashboard

Beste bezoeker, binnenkort wordt deze website vervangen door een volledig ander systeem. De meetinstrumenten blijven hetzelfde. Alles wat tussen de meetinstrumenten en hetgeen u hier ziet, gaat volledig veranderen (Even kijken?). Het wachten is nog op Weewx versie 4. De belangrijkste reden is dat de huidige website vrijwel dagelijks door hackers wordt belaagd en dat kost veel tijd en energie. Een tweede reden is dat de WordPress website nogal wat verbindingsproblemen veroorzaakt. Ik hoop ook na de vernieuwing op uw blijvende belangstelling!

 

Dear visitor, soon, this website will be replaced by a completely different system. The measuring instruments remain the same, but everything between the measuring instruments and what you see here, will be changed completely (Sneak preview?).
I’m still waiting for Weewx version 4. The main reason is that the current website is attacked by hackers almost every day and that takes a lot of time and energy. The second reason is that the WordPress website causes quite a few connection problems. I surely hope for your continuing interest after the renewal!

 

Actuele meetwaarden Oentsjerk

(tik/klik/muis op een meter voor detail informatie)


Meteogram komende 96 uur (meteograms.com)

Meteogram is gebaseerd op regionale gemiddelden en kunnen afwijken van bovenstaande actuele meetwaarden. Download hier de ‘Meteogram weather and tide charts’ app voor Android.

Verwachting 15 dagen – temperatuur op 2m hoogte, regio Noord (Weerplaza)


Disclaimer