Nieuws en opinie


Zaterdag, 5 juni 2020: Toename zonneactiviteit

Zon
Na enkele jaren rust neemt eindelijk de activiteit van de Zon weer toe! Sinds lange tijd (jaren) zijn er in juni 2020 weer zonnevlekken zichtbaar.

Links de zonnevlekken zoals die vanaf 5 juni 2020 te zien waren. Rond 17 juni zullen ze aan het oog onttrokken worden.
En je verwacht het niet (de CO2-hoax ten spijt), ook dit heeft invloed op de Elfstedentochten!


Donderdag, 3 november 2019: CO2 Broeikasgas

Over CO2 als broeikasg... ooops, bloeikasgas!

De moleculaire massa van CO2 is 44 g/mol, de moleculaire massa van lucht is 29 g/mol. Dat betekent dat CO2 ca. 35% zwaarder is dan lucht. Ook bevat de atmosfeer ca 0,0407 volume% CO2. Omdat het in beide gevallen om gassen gaat...